Archief
Artikelen

In de Verenigde Staten wonen ongeveer 70 miljoen fundamentalistische Christenen. Ook president George W. Bush heeft zich tot deze Born-Again Christians bekeerd, al is het onduidelijk of hij er werkelijk in gelooft. Deze fundamentalisten nemen de Bijbel letterlijk en het boek Openbaring speelt daarbij een grote rol. Over de inhoud van dat Bijbelboek ging de reportage van gisteren.

In de Openbaring van Johannes staat een cryptisch toekomstvisioen, dat kan worden geplaatst rond het einde van de eerste eeuw AD. Het is als laatste boek toegevoegd aan de selectie van Bijbelboeken die in 325 AD werd vastgesteld op het Concilie van Nicea. Vermoedelijk dacht men indertijd dat het boek was geschreven door de apostel en evangelist Johannes, maar uit historisch linguïstisch onderzoek blijkt dat de Openbaring van Johannes zeker niet is geschreven door de evangelist en ook van iets later datum moet zijn.

De “voorspellingen” die in het boek Openbaring staan, zullen zich volgens deze Christenen binnenkort voltrekken. Daarom achten ze het noodzakelijk om in het Midden-Oosten een situatie te scheppen waarin Christus als verlosser op aarde kan terugkomen. De stichting van de staat Israël in 1948 is volgens hen de eerste stap. De Joden moeten naar Israël terugkeren, want daar zal de strijd tussen de Christenen en de antichrist plaatsvinden. Ook moet de Tempel van Jeruzalem worden herbouwd op de Tempelberg, daar waar nu de El-Aksamoskee staat. Het hoeft geen betoog dat die moskee dan eerst moet worden verwoest. Dan volgt de Rapture waarin alle gelovige Christenen op magische wijze naar de hemel verdwijnen. De secretaris generaal van de Verenigde Naties zal worden ontmaskerd als de antichrist en vanuit Israël zal een kernoorlog uitbreken, de zogenaamde strijd van Armageddon. Daarna zal Christus terugkeren op aarde.

Deze fundamentalistische Christenen (ongeveer een kwart van de 300 miljoen inwoners van de VS) vormen een draagkrachtige en invloedrijke groep. Zij beschouwen hun bizarre opvattingen als de absolute waarheid! Door grote schenkingen aan de Republikeinse Partij domineren zij de politieke agenda van de neoconservatieve beweging in de VS. Maar ook sommige Joden geloven in dergelijke ideeën, zodat de Amerikaanse politiek goed aansluit bij de Zionistische politiek in Israël.

De Engelse acteur en filmmaker Tony Robinson ging op zoek naar de invloed die het geloof in het boek Openbaringen heeft op de hedendaagse politiek. Hij interviewde daartoe talloze mensen in de VS, in Israël, het Middellandse Zee gebied en hij ging zelfs naar Uganda. Deze documentaire is goed onderbouwd, maar voor wie het boek Openbaringen niet heeft gelezen, kan het verhelderend zijn om eerst de vorige docu te bekijken.

The Doomsday Code duurt 1 uur en 41 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “Het Einde der Tijden is nabij… volgens de gelovigen”

 • Ragna:

  Goed stuk! Mensen word geleerd rationeel te denken, daardoor gaat het er bij veel mensen niet in dat zoiets als een radicaal geloof de leidraad van de huidige geschiedenis rond de VS en Israel zou kunnen zijn.

  Hoe je het ook wendt of keert, het boek Revelations past als het missende puzzelstukje in de situatie rondom Israel en het Midden Oosten. Dat het boek uit voorspellingen bestaat waag ik echter te betwijfelen. Veel meer zie je dat het boek als leidraad gebruikt wordt om de erin staande geschiedenis werkelijkheid te laten worden.

 • E-bee:

  Ik zeg al langer dat vanaf de 4e tot en met de 6e eeuw de bijbel in stappen is verschreven met een toen al vooropgezet doel. Dat zelfde doel is meer geconcretiseerd in de loop van de 18e eeuw door een groep zeer sinistere personen. Die werk(t)en generatie na generatie door erfopvolging aan de uitvoering van een kwaadaardig plan. Het zit in hun genen…
  Hoe dan ook. Feit is wel dat de gebeurtenissen aardig overeenkomen waarbij inderdaad de vreemde vraag rijst of de geschiedenis aan het boek wordt aangepast of er sprake is van voorkennis van gebeurtenissen. Na enig onderzoek ben ik geneigd aan te nemen dat dit laatste zeker het geval is, ons wordt namelijk veel, heel veel informatie onthouden.

 • Ragna:

  “Hoe dan ook. Feit is wel dat de gebeurtenissen aardig overeenkomen waarbij inderdaad de vreemde vraag rijst of de geschiedenis aan het boek wordt aangepast of er sprake is van voorkennis van gebeurtenissen. Na enig onderzoek ben ik geneigd aan te nemen dat dit laatste zeker het geval is, ons wordt namelijk veel, heel veel informatie onthouden”

  Op het moment dat het boek gelezen word als voorspellend, waarbij het als leidraad genomen word om die voorspellingen uit te laten komen, heb je voorkennis. Ik denk niet dat het boek voorspellend is, althans, niet voor deze tijd. Als je het in de tijd plaatst waarin het geschreven is past het ook. Sterker nog, als je het in de geschiedenis van de katholieke kerk plaatst, vanaf het begin met de Fish God Dagon, waar de paus overigens een treffende vergelijking mee vormt als je zijn mijter in ogenschouw neemt, past het ook, maar gaat het over de vernitiging van de kerk.

 • E-bee:

  Ik ben geen bijbelspecialist maar ik ga uit van een min of meer “origineel” oud testament, de zaken over Jezus zijn naar mijn mening merendeels verschreven en er zijn later stukken toegevoegd. Hetzelfde is later ook met de Koran gebeurt, du moment dat het door een gebrekkige filosofie geen gelijke tred meer kon houden met vraagstukken in de samenleving, werd het daarop aangepast of aangevuld. De christelijke leer kon ook absoluut geen gelijke tred houden met de ontwikkeling in zelfs maar elementaire wetenschap en dogma,s werden dan het antwoord. In de superieure Oosterse filosofie hebben ze daar dus TOTAAL geen last van, zaken als deeltjes die tegelijktijdig verschillende eigenschappen kunnen bezitten en op 2 plaatsen tegelijk aanwezig zijn, zijn daar geen enkel probleem noch ergens mee in tegenspraak. Dat geeft wel aan over wat voor niveau van religie we het hier dus hebben in het Westen…. Het is ook altijd het duidelijkste bewijs dat er met deze schriftuur is gerommeld. In de kern echter zijn het allebei wel volwaardige religies voor de religieuzen maar met een gebrekkige filosofie.

 • E-bee:

  @Ragna.
  Ik ben het eens dat de bijbel gelezen moet worden door de ogen van die tijd. Maar vooral door haar gebrekkige filosofie.
  Ook is het zo dat het begripsvermogen van de mensen uit die tijd beperkt was en voor deze werd gepredikt.

 • ragna:

  Oude testament is een “wetboek” gebrouwen rondom een geschiedenis. Verhalen daarin zijn terug te voeren tot duizenden jaren voor christus. 10 geboden komen uit het egyptische “Book of the dead”. Zij het uitgezocht uit een hele lijst.Noach zijn verhaal is terug te voeren naar exact eenzelfde soemerisch verhaal van ver voor het egyptische rijk. Enz. De God in het oude testament is een heel andere dan in het nieuwe. Beide zijn het angstaanjagende wezens, echter in de geest van de tijd van de boeken.

  Nieuwe testament is een tijdcapsule van de tijd waarin het geschreven is. Uitgezochte boeken en aanvullingen, veranderingen, over honderden jaren, om de matrix te creeren van het huidige Rooms-Katholieke geloof. Voor controle, uiteindelijk net zoals het oude testament.

  Het enige interessante van het OT is de verkapte geschiedenis die erin vermeld staat, en waar het NT op doorgaat, bv. de wisseling van de sterrenbeelden stier-ram(het verhaal van Mozes) en van ram naar vissen (het verhaal van Jezus).

 • […] gezien dat in de VS nu reeds ongeveer een kwart van de inwoners gelooft dat het Einde der Tijden nabij is. Dit doemdenken wordt door hen ook fanatiek verspreid. Zij baseren zich daarbij op het laatste boek […]

 • E-bee:

  @Ragna.
  Op zich is er weinig joods aan het OT vooral het verhaal over de zondvloed komt net zo voor in de Zend Avesta en etruskische en perzische legenden en nog veel meer.
  Op de rest is nogal wat aan te merken qua oorspronkelijkheid, datering en inhoud. Psalmen zijn inderdaad ook afkomstig van Egyptische teksten. Samengeraapte, veelal verschreven scriptuur.

 • die bijbel klopt wel, maar is al misbruikt door satanisten, die de ratio kant bewandelen.
  door god buiten de mens te plaatsen, en de kalender te veranderen, leven wij als geketende in Plato’s grot.
  2012 is dat afgelopen

Laat een reactie achter

Recente reacties