Archief
Artikelen

Iran is een land met veel oliebronnen, een rijke historie, een eigen taal, een grootse natuur en een vriendelijke bevolking met een religieuze inslag. Kortom: Iran is een prachtig land. Hoewel het de laatste eeuwen nauwelijks van vorm veranderde, werd het land wel van alle kanten aangevallen. Omstreeks 1600 moest het Mesopotamië afstaan aan het Ottomaanse Rijk, omstreeks 1700 verwoestten de Afghanen het land, omstreeks 1800 veroverde Rusland de Kaukasus met de stad Bakoe. Intussen hadden de Engelsen India toegevoegd aan hun imperium. Iran lag nu ingeklemd tussen drie grootmachten: de Ottomanen, Groot Brittannië en Rusland, met daarbij nog een onvriendelijke buur, Afghanistan.

In 1908 werd er aardolie ontdekt in Iran en de Britten kregen de concessie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Iran vanwege die olie bezet door Engeland en Rusland. Tussen de twee wereldoorlogen was Iran weer zelfstandig, maar de aardolie ging naar de Britten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Iran opnieuw bezet, ditmaal door de Geallieerden, maar ook dat waren de Engelsen en de Russen. Zij zetten een stroman op de troon, Mohammed Reza Pahlavi. Na de oorlog was Irak weer zelfstandig en het was een democratie, maar toen de regering Mossadeq de oliebronnen nationaliseerde, maakte de CIA een einde aan deze vrijheid. Van 1953 tot 1979 heerste Mohammed Reza als absolute dictator, met zijn gevreesde geheime dienst: de SAVAK.

In 1978 kwam de bevolking in opstand. Een belangrijke impuls voor deze Islamitische Revolutie vloeide voort uit de religie: de Shi’itische Islam. Deze onderscheidt zich in meerdere opzichten van de Soennitische Islam, maar een belangrijk aspect is het grote gezag van de geestelijkheid. Gesteund door het religieuze deel van de bevolking, kwamen de ayatollahs aan de macht, in 1979 werd Iran een Islamitische republiek. Sindsdien is de positie van vrouwen er vrij slecht. Er bestaat censuur en de ayatollahs hebben veel macht.

In 1980, vlak na de revolutie, werd Iran aangevallen door Irak. Er volgde een oorlog die bijna 8 jaar duurde en waarin beide partijen in het geheim werden bewapend door de VS.

Na de oorlog volgde de regering van president Akbar Hashemi Rafsanjani een pragmatische koers. De economie werd hersteld en versterkt, zonder te breken met de ideologie van de revolutie. Rafsanjani werd in 1997 opgevolgd door de gematigde reformist Mohammad Khatami. Hij was een voorstander van vrijheid van meningsuiting, tolerantie en een seculiere samenleving. Zijn diplomatieke relaties met andere landen, waaronder de EU en Aziatische landen, waren gericht op het bevorderen van de vrije markt economie en van buitenlandse investeringen in Iran.

In 2001 viel de VS het buurland Afghanistan binnen, waarbij de hulp die Iran wilde bieden in de strijd tegen de extreem Soennitische Taliban, werd afgeslagen. In 2003 werd Irak “bevrijd” door de VS. Pakistan en Saoedi-Arabië waren reeds vazallen van de VS en na de ineenstorting van de Sovjet-Unie waren ook de Kaukasus en Turkmenistan in de greep van de NAVO en de VS. Iran is nu geheel omsingeld, behalve op twee plaatsen: de Kaspische Zee biedt toegang tot Rusland, al vriest het noordelijke deel van deze binnenzee ’s winters dicht, en de Perzische Golf biedt een uitgang naar de wereldzeeën.

In 2005, na twee regeringsperioden, verloor de gematigde Khatami de verkiezingen aan de meer conservatieve Mahmoud Ahmadinejad. Tijdens de Revolutie van 1979 studeerde Ahmadinejad civiele techniek aan de Iraanse Universiteit. Hij was hoofdvertegenwoordiger van zijn universiteit op de studenten-bijeenkomsten onder ayatollah Khomeini. Men beweert dat hij een van de studenten was die de Amerikaanse ambassade hebben bezet, maar dat ontkent hij zelf. Tijdens de Irak-Iran oorlog diende hij in het leger en in de Revolutionaire Garde. Daarna werd hij hoofdingenieur in het Iraanse leger. In 1986 zette hij zijn studie voort en hij promoveerde in de verkeerskunde. Van 1993 tot 1997 was hij gouverneur van de provincie Ardebil. In 2003 werd hij verkozen tot burgemeester van Teheran en als zodanig voerde hij een conservatieve Islamitische politiek.

In 2005 werd hij gekozen tot president, met meer dan 60% van de stemmen. Hij is een trouwe volgeling van ayatollah Ali Khamenei, die in feite de machtigste man van het land is. Ahmadinejad huldigt de beginselen van de Revolutie van 1979, dit in tegenstelling tot zijn meer liberale voorganger. Hij wil daarbij de corruptie bestrijden en de rijkdommen van het land eerlijker verdelen. Hij staat zeer kritisch tegenover de regering van George W. Bush en hij probeert de banden met Rusland, Venezuela, Syrië en de Perzische Golfstaten te versterken. Ook werkt hij aan een programma voor kernenergie.

President Ahmadinejad van Iran is het zwarte schaap van de internationale politiek. Men beschuldigt hem van antisemitisme, hij zou de Holocaust ontkennen, hij zou Israël van de kaart willen vegen en een atoombom willen maken. Iran heeft geen atoombom, maar aardolie! Zoals de VS ooit Afghanistan beschuldigde van het herbergen van Osama bin Laden in een hoogtechnologische grot en Saddam Hoessein van massavernietigingswapens, zo probeert de VS nu een smoes te verzinnen om binnen te vallen in het olierijke Iran. Laten we eens kijken wat Ahmadinejad echt zegt.

Brian Williams interviewde Ahmadinejad, toen deze in 2007 de VS bezocht. Het gesprek gaat over kernwapens en Williams ontdekt warempel dat Iran helemaal geen atoombom wil maken.

Vervolgens gaat het over de Holocaust en Williams ontdekt warempel dat Ahmadinejad de Holocaust niet ontkent, maar objectief wil onderzoeken. Ook vraagt hij zich af, waarom het Palestijnse volk nog steeds het gelag betaalt voor een misdaad die werd gepleegd in Europa.

Waarom denkt men dan dat Ahmadinejad Israël van de kaart wil vegen? Dat komt door de media met hun spindokters. Een Amerikaanse presentator, mr. Wallace van CBS, heeft een interview zo verknipt en verdraaid, dat iedereen zal denken dat Ahmadinejad oorlog wil. Toen Wallace voor deze uitzending ook nog een Emmy-award kreeg, verscheen de complete vertaling van dit interview op YouTube.

Het non-proliferatieverdrag is wel ondertekend door Iran, maar niet door Israël. Laten we even kijken naar de geheime nucleaire wapenproductie van Israël, die werd onthuld door Mordechai Vanunu. De nucleaire dreiging komt namelijk niet van Iran, maar van Israël.

De politieke commentator Dick Morris is overtuigd van de noodzaak van een spoedige aanval van Israël op Iran, opdat McCain de verkiezingen kan winnen.

En Ahmadinejad zegt dit tegen zijn eigen bevolking:

In de VS heeft presidentskandidaat McCain reeds verklaard dat hij Iran wil bombarderen, zogenaamd voor de grap, maar toch… Ingeklemd tussen Irak en Afghanistan, zou het land zich bedreigd kunnen voelen!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

17 Reacties op “Het zwarte schaap Ahmadinejad”

 • E-bee:

  Waarom zou je ook een atoombom willen maken als je al 12 kernwapens hebt?

 • W. Post:

  Mevrouw, de filmpjes die u op uw site hebt gezet kan ik wel openen, maar er is geen geluid en ze lopen steeds vast. Dat wil zeggen: om de anderhalve seconde. Dat schiet niet op. Wel wil ik alvast kwijt dat ik me ernstig verbaas over uw naïviteit. O m d a t Ahmadinejad in een interview ontkent naar nucleaire wapens te streven, zou hij geen atoombom willen maken. Tja… hij zal eens het tegendeel beweren. In dat geval kan hij ervan op aan dat de reactoren in zijn land nog diezelfde dag gebombardeerd worden. En dat hij ‘een objectief onderzoek’ zou willen naar de holocaust, lijkt me een gotspe. Dat is zoiets als een ‘objectief onderzoek’ eisen naar de vraag of de wereld rond is, of waarom de straten nat worden als het regent. Bij Toutatis! Als er één gebeurtenis uit de recente geschiedenis te uit en te na is onderzocht, dan is het wel de holocaust! Duizenden indrukwekkende verklaringen – zowel van overlevenden, daders als getuigen – tienduizenden foto’s, films, boeken, historische casestudies… Allemaal deel uitmakend van het Grote Complot om de staat Israel te kunnen stichten? Die man is volkomen geschift. Maar goed, dat vermoedden velen al. Een ‘objectief onderzoek’ naar Mohammed lijkt me meer op z’n plaats. Het beeld dat daaruit zal oprijzen zal weinig fraai zijn. Tiran, antisemiet, massamoordenaar en in zijn vrije tijd nog nog pedofiel ook…

 • Beste W. Post, het spijt me dat de filmpjes vastlopen, maar daaronder staat steeds de link: Bekijk video in groter formaat. Doe eens de moeite om ze te bekijken. En vooral: doe eens de moeite om deze hele serie over Iran te bekijken. Link vooral door naar alle achtergrondinformatie, want Ahmadinejad is in elk geval niet het probleem!

  Overigens is Ahmadinejad geen tiran, maar een democratisch verkozen president van een theocratie waarin de machtigste man niet de president is, maar de top-ajatollah. Dus link vooral door!

 • W. Post:

  Dank u voor de tip! Ik heb althans een filmpje kunnen openen. Ik kan ze nu helaas niet allemaal bekijken, want de arbeid roept. Mijn indruk van het (eerste) interview met Ahmadinejad: diplomatieke antwoorden in vrij algemene termen. Nou niet echt het overtuigende bewijs dat Iran – dat nota bene zo ongeveer omkomt in de energiebronnen – met zijn nucleaire installaties louter vreedzame doelen zou nastreven.

 • Beste W. Post, Iran komt niet om in de energiebronnen. Er is een tekort aan elektriciteit. Er is wel aardolie en er zijn raffinaderijen, de aardolie wordt ook geëxporteerd om de staatskas te vullen. Maar Iran zoekt kennelijk naar een manier om de stroomvoorziening te garanderen, ook na peak oil.

  Ik ben geen voorstander van kerncentrales, want deze techniek is op de lange termijn zeer vervuilend. Maar er staat er ook een in Borssele, terwijl Nederland toch een gasbel heeft in Slochteren. Volgens uw redenering zou Nederland daarmee geen vreedzame doelen nastreven.

 • E-bee:

  Wat er aan de holocaust ten grondslag ligt zou wel eens onderzocht mogen worden evenals het verband met de deportatie van Palestijnen van hun eigen grondgebied die nu achter prikkeldraaad zitteen. En waarom het Vaticaan de nazi,s hielp ontvluchten en de bankrekenngen plunderde van omgekomenen. Maar dat is weer een ander verhaal wat thans door de realiteit wordt ingehaald. Ahmadinejad vraagt zich terecht af wat dit voor gristenen zijn die miljoenen in ellende storten. Het westen denkt altijd dat zij de wijsheid in pacht heeft en haar morbide visie aan anderen kan opleggen die, in haar ogen dan, onontwikkeld zijn. Materiele vooruitgang is niet hetzelfde als morele ontwikkeling.

 • In de Telegraaf stond vandaag het volgende bericht:

  AIVD haalt spion terug wegens plan VS

  Aanval op Iran verwacht

  De Nederlandse inlichtingendienst AIVD heeft de afgelopen jaren een ultrageheime operatie laten uitvoeren in Iran met als doel infiltratie en sabotage van de wapenindustrie in de islamitische republiek.

  De als uiterst succesvol omschreven operatie is onlangs stopgezet in verband met plannen voor een ophanden zijnde Amerikaanse luchtaanval op Iran. Daarbij zouden ook doelen worden gebombardeerd die in verband staan met de Nederlandse spionage-actie.
  —————————————————————————————-
  … en zo voort.

  Als het echt tot oorlog komt, dan is Nederland dus medeplichtig!

 • W. Post:

  Medeplichtig aan het voorkomen dat die volslagen idiote godsdienstfanatici straks over nucleaire wapens kunnen beschikken… Daar wil ik wel medeplichtig aan zijn.

 • Medeplichtig aan het bombarderen van een onafhankelijk land, desnoods met DU-munitie. En dat terwijl Israël, Pakistan en India zeker beschikken over kernwapens. Moge de geschiedenis over u oordelen, W. Post, als er na de Derde Wereldoorlog tenminste nog geschiedenis mogelijk is.

 • E-bee:

  Helaas kunnen velen hun mening niet goed vormen want de mediagiganten beheersen het nieuws, de ware godsdiensfanatici zitten hier en zij zijn bereid miljoenen te vermoorden, inclusief haar eigen onderdanen. Hun god: Gold, Oil en Diamanten… Voor de goede orde: Iran beschikt naast bacteriologisch wapems over 12 door Frankrijk geleverde plutonium kernwapens (geleverd in oude electrische nazi U-boten) Die vrees ik niet, zij zijn voor Zuid Europese hoofdsteden, Londen en Israel, maar de bacteriologische wapens wel. Desalniettemin, Iran versus de rest off the world, Rusland en de VS en Pakistan en India… Wie wil daar nou medeplichtig aan zijn, feitelijk zijn het weer die old boys met skulls en bones op hun officierenjasjes.
  Je praat over een misleide samenleving en de handlangers zitten echt niet thuis als de hel losbarst, die zijn het eerst gevlucht en hebben hun voorbereidingen al getroffen. Waar zit u dan meneer Post?

 • W. Post:

  @E-bee says

  Mocht het waar zijn wat u schrijft, dan vormt het bezit van deze vreselijke wapens nog een reden te meer om lanceerinstallaties en productiecentra in Iran plat te gooien.

  Ik beschik over goud noch olie noch diamanten. Mocht Iran inderdaad beginnen het Westen te bestoken, dan zit ik waarschijnlijk gewoon in de gangkast onder de trap, met een omgekeerd wasteiltje op mijn hoofd…

 • E-bee:

  Wat doet u denken dat Iran zal aanvallen terwijl onder uw ogen de VS en Europa feitelijk tot een oorlogsverklaring zijn overgegaan in delen van de wereld? En intussen in het bezit van een kernarsenaal zijn gekomen op legale wijze en overal soevereine staten binnenvallen? Men noemt dat ook wel gebrainwashed zijn en het is op u van toepassing.

 • W. Post:

  Dank u. Lekker fris. A brainwash a day, keeps the docter away… 😉 Heeft u mij horen zeggen dat Iran ons zal aanvallen? Nee dus. Maar een fundamentalistisch moslimland in het bezit van kernwapens lijkt me niet zo’n prettige gedachte. Tenslotte geef je een gorilla in de dierentuin ook geen pistool. Daarnaast kunnen deze wapens heel goed als chantagemiddel worden gebruikt. Dat we nóg meer concessies moeten doen aan die prachtige religie van de vrede, of anders… In het conflict tussen Israel en de moslimwereld sta ik nu eenmaal voor de volle 100% achter Israël. Voor dat land en zijn bevolking heb ik groot respect. Voor de moslimwereld heb ik nauwelijks respect. Wat heeft die cultuur de laatste tig eeuwen tenslotte voortgebracht? He-le-maal niks. Geen uitvindingen, geen wetenschappelijke inzichten waar de mensheid iets aan heeft, geen grote schrijvers, musici of cineasten. Enkel verongelijkt gejank, gevolgd door hysterisch gekrijs dat Allah ‘de grootste’ is. Welja, waarom ook niet eigenlijk…? We zien er tenslotte dagelijks tenslotte de bewijzen van. Laatst nog in een stuk bedorven vlees, ergens in Nigeria, meen ik.

 • E-bee:

  Bijgeloof van individuen, daar kun je een religie niet op afrekenen en het gristendom, waar een hele cultuur op is gevestigd, is in het Westenverworpen en verworden tot amon aanbidders en satanisten die rekenen op de goedgelovigheid van mensen, zoals u kennelijk. In vergelijking tot een andere religie die ik ken, heeft deze de wetenschappelijke vooruitgang alleen maar gehinderd tot haar filosofie geen tred met die ontwikkeling meer kon houden dan door dogma,s. Filosofie van enige betekenis heeft zij nauwelijks voortgebracht, dat geldt overigens ook voor de Islam maar daarmee gooi ik de baby niet met het waswater weg, het is altijd nog een wereldreligie voor mensen van een zeker begripsvermogen. Ik heb geen behoefte religies af te doen dan op basis van echte argumenten.Wellicht verdiept u zich toch wel eens in zaken maar in de veda,s kunt u een zeer hoogstaande filosofie aantreffen waarbij al de rest verbleekt en al duizenden jaren geenszins in tegenspraak is met inzichten uit de moderne wetenschap. Alles wat ik hier meld over de gristenen geldt ook wat nog door moet gaan voor joden in Israel. Er is geen geloof ter wereld wat in overeenstemming te brengen is met geweld tegen weerloze burgers. Religie is voor Westers georienteerde wereldleiders slechts een politiek middel om te verdelen en heersen. Trouwens, mijnheer Post, wat kan u die cultuur schelen die toch eerdaaags is verdwenen, uit uw argumenten blijkt eigenlijk dat u maar wat roept .

 • Vandaag in Information Clearing House een interessant (Amerikaans) artikel over het artikel in de Telegraaf.

  “The recent De Telegraaf article ‘revealing’ the Dutch intelligence cooperation with the CIA is a propaganda piece aimed at undermining the credibility of United Nations, its specialized agency, the IAEA, and its chief Mohammad ElBaradei. It also seeks to demoralize the Iranians and undermine their resolve in confronting outside enemies.”

  Verder lezen:
  http://www.informationclearinghouse.info/article20667.htm

 • Michel:

  @W. Post

  Wat u oh zo makkelijk vergeet in uw retoriek is dat de VS en Israël helemaal niks te zeggen hebben over Iran.

  Het is mij wel duidelijk dat u weigert naar de feiten te kijken waaruit blijkt dat Ahmadinejad niet de persoon is die de westerse media en politiek ons graag wil laten geloven. Uit alles wat hij zegt blijkt dat hij een stuk genuanceerder spreekt als welke westerse leider dan ook.

  Ik ben zeker met u eens dat de Islam verre van perfect is, en dat het barbaarse elementen heeft. Ik zie u alleen voor het gemak de negatieve invloed van het Christendom door de laatste 2000 jaren heen vergeten.

  Daarnaast zegt Ahmadinejad niets nieuws. Er is namelijk behoorlijk historisch bewijs dat Hitler en kompanen enorm gesteund zijn vanuit de VS. De censuur van de Neurenberg tribunalen bevestigd dit. Daarnaast zijn dezelfde extremisten die nu Israël runnen, deels verantwoordelijk voor Hitler zijn bewind. De Zionisten hebben namelijk een enorme rol gehad in de jaren 30 in Duitsland, Groot Brittannië en de VS. We zijn voor het gemak ook maar vergeten dat er bijna een coup was gepleegd in de VS, door elementen binnen de federale overheid. De generaal die was benaderd is destijds hiermee naar buiten getreden.

 • Zeer leerzaam de discussie tussen bovengenoemde heren! E-Bees argumenten snijden het meest hout.Bravo!!

Laat een reactie achter

Recente reacties