Archief
Artikelen

Terwijl de propaganda over Global Warming de hele wereld rondging en Al Gore de Nobelprijs kreeg, begonnen klimaatwetenschappers steeds luider te protesteren tegen het misbruik dat werd gemaakt van hun onderzoek. Op 13 april 2005 publiceerden enkele onderzoekers van de Universiteit van Calgary in Canada een video: Climate Catastrophe Cancelled: What you’re not being told about the science of climate change.

Op een persconferentie in Ottawa werd door enkele van de belangrijkste klimaatdeskundigen van Noord-Amerika aangetoond dat de wetenschappelijke gegevens die aan het Protocol van Kyoto ten grondslag liggen, ernstig vertekend zijn. Dit probleem wordt door de Canadese (en de Nederlandse!) overheid systematisch genegeerd. Deze wetenschappers riepen de Canadese overheid op om de implementatie van het Protocol van Kyoto uit te stellen, tot er een grondig, objectief en openbaar onderzoek naar de huidige stand der klimaatwetenschap is gedaan door klimaatdeskundigen. Een dergelijke analyse is in Canada nooit verricht, ondanks herhaalde verzoeken van onafhankelijke klimaatwetenschappers.

Climate Catastrophe Cancelled duurt 25 minuten.

Een zeer informatieve documentaire over de huidige stand van de klimaatwetenschap werd in 2007 uitgezonden door Canadian Broadcasting (CBC). De resultaten van de wetenschap zijn soms heel verrassend en vaak volledig tegengesteld aan alle milieurampen die ons door Al Gore in het vooruitzicht werden gesteld! Wie wil weten wat de werkelijke stand van zaken in de klimaatwetenschap is, wat men reeds weet en hoe men dit weet (en vooral ook wat men nog niet weet), kan ik deze documentaire van harte aanbevelen!

Global Warming: Doomsday Called Off duurt 44 minuten.

Een website met een overzicht van wetenschappelijke artikelen en argumenten die de Global Warming theorie van Al Gore tegenspreken, staat hier. Wie iets wil doen aan deze manipulatie van de publieke opinie, wordt opgeroepen om deze petitie te tekenen.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties