Archief
Artikelen

Joris Demmink is een praktiserende pedofiel en dat is strafbaar. De vraag is dan, waarom hij daar zo lang straffeloos mee door kan gaan. Micha Kat heeft inmiddels het pedofiele netwerk in kaart gebracht. Via Frits Salomonson en prins Claus zou het netwerk zich zelfs uitstrekken tot het Koninklijk Huis. Ook zouden ex-politici als Ed Nijpels en Job de Ruiter deel uitmaken van de pedo-club. Verder zijn er ex-officieren van Justitie bij betrokken, zoals Hans Holthuis en wellicht Jan Wolter Wabeke. Goed speurwerk van Micha Kat, maar dit lijkt me niet het motief om Baybasin tot zwijgen te brengen.

In het klaagschrift worden Demmink c.s. beschuldigd van deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk had en heeft het plegen van misdrijven jegens Baybasin, gepleegd vanaf 1995 tot heden, in Nederland, Turkije, Duitsland en Engeland;

Uit de stukken blijk, dat de Turkse Eerste Minister Tansu Ciller de Nederlandse minister van Justitie Winnie Sorgdrager in 1997 chanteerde met de pedofilie van Joris Demmink, die sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken was. Per 1 november 2002 werd hij Secretaris Generaal van Justitie. In 1997 was Demmink een stilzwijgend vervangbare hogere ambtenaar! Zijn pedofiele praktijken, plus de chantage door Tansu Ciller, zouden onder normale omstandigheden het einde hebben betekend van zijn carrière.

In plaats van Demmink te ontslaan, besloot Sorgdrager dat Demmink en Hillenaar hun gang konden gaan. Het lijkt me dat de pedofilie van Demmink daarvoor niet het enige motief kan zijn geweest! Of hield ook Sorgdrager zich soms op in louche bordelen? Was de pedofilie van Demmink een internationaal probleem? Ook Duitsland en Engeland waren immers betrokken bij het complot. Laten we daarom nogmaals kijken naar de verklaring van het ex-hoofd van politie van Istanbul, Necdet Menzir, oud Turks Minister van Staat en Transport. Daarbij laten we even alles weg, wat niet in het straatje past.

Wij hadden de zaak Baybaşin als één geheel aangepakt. (—) Op de telefoons van Hüseyin Baybaşin waren inmiddels taps aangesloten. Deze werkzaamheden waren in die periode niet rechtmatig. Er bestond namelijk geen rechterlijke beslissing of iets dergelijks voor. Blijft over dat Ferruh Tankuş en Emin Aslan ieder afzonderlijk samenwerkten met de Nederlandse Internationale Onderzoeks Eenheid, het Interregionale Recherche Team, de Nederlandse politie en het ministerie van Justitie.

Het onderzoek was illegaal en het vond plaats in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en justitie.

Emin Aslan en Ferruh Tankuş hebben beiden bijzondere inzet getoond. Er is veel geld als beloning gegeven. Volgens mij zijn er telefoongesprekken, beelden en documenten aan de zeer regelmatig langskomende Nederlandse politie gegeven.

Er werden kosten noch moeite gespaard!

ÖZER ÇİLLER pleegde te zeggen dat Baybaşin niet naar Turkije zou moeten komen. Dat was ook zijn eis voordat Baybaşin in Nederland werd opgepakt. Enige tijd na deze besprekingen is de operatie in Nederland aangevangen.

Na het Susurluk-ongeval wachtte Baybasin in Turkije wellicht een eerlijk proces, met alle gevolgen van dien! Baybasin wist immers welke hoge overheidsfunctionarissen betrokken waren bij de internationale handel in heroïne. Baybasin had in Turkije een brede Koerdische achterban, die inmiddels opnieuw actief lijkt op deze Turkstalige website.

In die jaren hebben politici en een aantal belanghebbende kringen met groothandelaren in drugs samengewerkt om Baybaşin de pas af te snijden. De officier van justitie van een land, speciaal opgeleide politiemensen, komen (uit Nederland) naar Turkije, zij laten de paarden rennen zoals zij dat willen, ons apparaat werd gebruikt voor een aantal van hun wensen en wij stonden erbij en keken er naar.

De regie lag bij het Nederlandse OM, terwijl werd samengewerkt met groothandelaren in drugs.

FERRUH TANKUŞ had in de operatie Baybaşin een speciale taak. Hij was met veel bevoegdheden toegerust. Ferruh Tankuş heeft zo’n 21 maanden gefungeerd als Directeur van de Narcoticadienst in Istanbul. Misschien is hij voor een korte periode ook nog wel belast geweest met andere werkzaamheden, maar bij mijn weten heeft dat niet lang geduurd.

Ferruh Tankus is in 1998 uit zijn functie gezet, wegens het aannemen van grote bedragen van drugshandelaren, in ruil voor het stopzetten van het strafrechtelijk onderzoek tegen hen.

DAN KOMEN WE aan de zaak J. Demmink… De naam van die man heb ik erg vaak gehoord. In die jaren verzorgde onze veiligheidsdienst zijn beveiliging… In het verleden, ook al voor de jaren 1995, hoorde ik af en toe dat hij weer in Turkije was geweest. Ik vermoed dat hij een nauwe band met Turkije had, maar wij konden niet weten wat zijn bedoelingen waren. Voor zover ik weet is het wel zo dat hij onderzoek deed in de zaak Baybaşin en dat hij zich bezighield met onderzoek naar diens bezit en vermogen in Turkije en de plaats waar zijn roerende en onroerende bezittingen zich bevonden. Hij schijnt gesprekken te hebben gevoerd met de politici van destijds, leiders op het hoogste ministeriële niveau en met een aantal mensen van de MIT. Tussen onze collega’s stelden wij elkaar de vraag wat die J. Demmink toch van plan was en waarom hij zich toch zo van nabij met Turkije bezig hield. Zelfs in die jaren spraken wij al van een ’PEDOFIEL’, mijn opvoeding staat mij niet toe om dit uit te spreken.

Dat Joris Demmink een ‘PEDOFIEL’ is, blijkt in de ogen van de heer Necdet Menzir wel het allerergste! Sindsdien gaat alle aandacht naar deze perverse praktijken. Maar waarom hield Demmink zich toch zo van nabij met Turkije bezig? Ook al voor 1995 kwam Demmink af en toe naar Turkije. Pedofielen gaan meestal naar Thailand, of eventueel naar het Anne Frank plantsoen, maar Demmink gaat naar Turkije, waar hij diplomatieke immuniteit geniet. Hij blijft daar heen gaan, ook als het onderzoek tegen Baybasin reeds is afgerond:

Bekend was dat Demmink in de jaren 1995 tot 2000 met gebruikmaking van verschillende namen in Turkije is geweest. Demmink was ook nauw betrokken bij de zaak Baybaşin. Ik had gehoord dat Tansu Çiller diverse malen met het Nederlandse Ministerie van Justitie heeft gesproken. Het heeft uiteraard een behoorlijke schok veroorzaakt dat Baybaşin de naam van Tansu Çiller in verband bracht met de drugshandel.

In Nederland speelde indertijd de IRT-affaire, maar de Commissie Van Traa haalde bepaald niet de onderste steen boven. Het NRC verwoordde het in 1996 aldus: Het voorlopige effect is dat bij politie en justitie alleen ‘lagere’ functionarissen er van langs krijgen. De trap wordt van onderaf schoongeveegd. Toch legt de enquêtecommissie de belangrijkste schuld formeel bij de topfunctionarissen.

De kern van de IRT-affaire luidde in 1996 nog aldus: De afgelopen jaren zijn in Nederland in totaal 285.000 kilo softdrugs en 100 kilo cocaïne doorgelaten onder regie van de politie.

Maarten van Traa kwam om het leven op 21 oktober 1997. Zijn taak werd overgenomen door mevrouw Kalsbeek. In 1999 bleek die 100 kilo cocaïne 15 ton te zijn geweest, dat is 15.000 kilo! Dat had de commissie Kalsbeek ontdekt. Tijdens de IRT-affaire zijn geen feiten boven water gekomen over de doorvoer van heroïne. Gezien de grote hoeveelheid softdrugs en cocaïne, is de afwezigheid van heroïne wel opvallend! De handel in heroïne loopt voornamelijk via Turkije. Stel dat er ook heroïnetransporten werden doorgelaten, maar dat deze nooit door Van Traa of Kalsbeek zijn ontdekt… dan eindigen we met een flink brok speculaas: Als Joris Demmink betrokken was bij de doorvoer van heroïne van Turkije naar Nederland, hoe groot is dan het belang van deze doofpot?

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “Wat doet die pedofiele Joris toch in Turkije?”

 • Prof. Fortuyn, deels beïnvloed door een mol van Bouterse in zijn partij, werd zeer geïnteresseerd in de achtergronden van de IRT-affaire en poogde de draad op te pakken, waar Dhr. Van Traa was gestopt. Door zijn eigen onderzoek en de schat aan informatie waarmee Dhr. Bouterse hem mee had gevoed, die de zondebok was geworden in de Nederlandse IRT-doofpot, ontwikkelde hij plannen om meer en zeer gevoelige informatie over de IRT-affaire en de rollen van prominente Nederlandse functionarissen, onder wie Dhr. Korthals, Dhr. Kok, Dhr. Docters van Leeuwen (ex-directeur van de BVD), evenals de rollen van de CIA, DEA, CID en de BVD te onthullen, wat een zeer grootse nationale en internationale schok teweeg zou brengen, om het zacht uit te drukken. Modus operandi Turkijje destabiliseren?.

 • Max Delius:

  Door dit gezwel hebben buitenlandse inlichtingendiensten in Nederland vrij spel gehad vanaf in elk geval midden jaren zestig tot aan nu toe. Dan heb ik het over de Stasi en Tsjechoslowaakse (*) geheime dienst (de laatste al vanaf begin jaren 50 door vertrouwelingen van Bernhard in balletrokjes te fotograferen!) en nu anno 2008 de Turkse (**) geheime dienst(en).

  * De Tsjechoslowaakse geheime dienst chanteerde de Nederlandse chefstaf generaal Hasselman met:
  1. Zijn spionage voor de Duitsers voor en in de Tweede Wereldoorlog
  2. Zijn verschijnen in 1950 in Praag waar hij toen militair-attache was in balletrokje (samen met ambassadeur Van der Gaag werden ze op de foto vastgelegd en betaalden notabene er toen al vele dollars voor en dachten er vanaf te zijn!!).
  Hasselman ging als chefstaf regelmatig de Tsjechische grens over. Waarschijnlijk om militaire informatie over te dragen. Hasselman was daarom nadat de Telegraaf NIET alles volledig openbaar maakte onderwerp van onderzoek door de Sectie Veiligheid van de Generale Staf en de Militärische Abschirmdienst van het Duitse leger. De voorlopige onderzoeksresultaten waren dat Hasselman schuldig was aan spionage voor de Nazi’s en daarna voor de communisten. Het onderzoek verdween in de doofpot. Was Hasselman gevallen dan was Bernhard gevallen. De Tsjechoslowaken waren min of meer denk ik gespecialiseerd in spionage in Nederland. Wapens (vreemd genoeg) werden gesmokkeld van Tsjechoslowakije naar Nederland en dan waarschijnlijk de wereld in voor de harde dollars, gulden en D-marken.
  Zie:
  http://www.tonbiesemaat.nl/content/portfolio/010105b.html
  http://www.tonbiesemaat.nl/images/schaling4_1971.jpg

  ** Bij de Turken is het evident dat zeg maar Demmink-info handig is voor drugsexportlijnen, criminele netwerken, bestrijding Koerden, EU-toetreding en verzin het maar. Elke negatieve informatie waarmee je macht kan bedrijven is welkom. Dat weet elke geheime dienst en zal er ook naar handelen.

  Zie hier een klein stukje van de verborgen, geheime geschiedenis van Nederland die 16 miljoen Nederlanders wordt onthouden vanwege de beerputstank van corruptie, landverraad, spionage en vriendjespolitiek. In het maffia-land Italië komen zaken tenminste nog bovendrijven. In de bananenmonarchie Nederland vervolgt men al hossend in Oranje-gewaden en verblind door scheef gezakte Oranje-pruiken de weg naar de onverschilligheid.

  Illustrerend voor bovenstaande melding dit alles zeggende bericht:

  Oranjefans spoor bijster

  http://www.nu.nl/news/1620148/122/Oranjefans_spoor_bijster.html

 • John:

  Ik denk dat je met je laatste conclusie nu wel heel dicht bij de waarheid komt, Bou… Het probleem is: degenen die een dergelijk schandaal zouden moeten onderzoeken, zijn grotendeels dezelfden die er alle belang bij hebben dat er juist niets over naar buiten komt. Nederland een rechtsstaat? Ik vrees van niet (meer).

 • T:

  Het is wel duidelijk waarom Demmink onaantastbaar is en waarschijnlijk blijft. Het is een grote stinkende doofpot.
  Van Traa is ook onder verdachte omstandigheden verongelukt. Lijkt me wel duidelijk dat dit geen ongeluk was..
  Blijf hier mee doorgaan Bou. Of beter: schrijf hier een boek over.

 • Heren, dank voor de reacties!

  Beste T, Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven, maar wie geeft dat uit? Er is eigenlijk al een boek, in de serie Cold Turkey van Kleintje Muurkrant. Daar staan ook leuke dingen in over de Bouterse-connectie van Demmink. Toen werkte hij nog voor Defensie.

  Daar las ik ook het volgende:

  Cold Turkey 19
  donderdag 26 april 2007
  Moet u dit even lezen. Komt uit de debuutroman Rachab van Annemiek Schrijver. Vorige maand door uitgeverij Prometheus op de markt gepletterd. Een beetje sleutelig, die tekst. Maar wie deze serie een beetje heeft gevolgd komt er wel uit. Lees voor “Zwembad” Huseyin Baybasin, voor “Lasztphak” Winnie Sorgdrager en voor “Demper” Joris Demmink en je komt een heel eind. Grappig is dat Zwembad volgens Annemiek nog steeds zo’n pain in the ass van Joris is, omdat de Turks-Koerdische rebellenleider in de jaren negentig een van de leveranciers was van de im- en exportonderneming IRT. Met in de Raad van Commissarissen ondermeer Fredje Teeven en de Amerikaanse DEA-boy Dale Laverty. Leuk nietwaar? En dan natuurlijk Joris’ geknoei met ondermaatse Turkse jongelingen. Hoe komt zo’n meisje erbij hè? Goh! Stay tuned.

  Mij valt op, dat geen van de buitenlandse functionarissen (liaisons) in Nederland mee wilden werken aan het IRT-onderzoek. En het valt me op dat er zogenaamd géén heroïne in meespeelde. Aan Baybasin zal dat niet hebben gelegen! Hij is rond 1995 in Nederland gearriveerd en hij werd al sinds 1992 afgeluisterd. Onze brave tapvervalser verklaarde dat geen van de gesprekken ook maar iets te maken had met drugs! Hij werd ook pas in maart 1998 gearresteerd. Daarom denk ik dat Annemiek Schrijvers oorzaak en gevolg heeft omgekeerd!

 • Wat Joris in Turkije doet?

  edit door BOU: Nujij verwijst naar een artikel op de Nederlands Koerdische website Azady. De discussie op Nujij is echter zeer interessant!

  Dank voor de link, Rudolf Paul.

Laat een reactie achter