Archief
Artikelen

Vorige week, op dinsdag de dertiende, heeft het OM zijn eigen geloofwaardigheid definitief om zeep geholpen. Met een Nekschot! Die dolle dinsdag is er met tien man sterk een inval gedaan bij een cartoonist. Hij werd 30 uur lang vastgehouden en verhoord, terwijl intussen zijn huis overhoop gehaald werd en zijn computer grondig doorsnuffeld. Helaas, géén kinderporno of andere viezigheid, alleen cartoons. Voor echte viezigheid moet men zijn bij de Secretaris Generaal van Justitie, of bij de Rechterlijke Macht. Alsof het OM dat niet wist…

Gregorius Nekschot maakt al jaren spotprenten, die hij publiceert op zijn website: Misselijke Grappen. Ze verschenen ooit op de website van Theo van Gogh en na de moord op Van Gogh op Frontaal Naakt. Ook zijn er twee boeken met zijn cartoons verschenen. Zijn pseudoniem was alom bekend. Dank zij het ingrijpen van het OM is zijn identiteit dat nu ook. Dat Nekschot graag anoniem wilde blijven, ligt voor de hand. Voor wie dat nog niet begrijpt, is er deze reportage verhelderend:

Theo van Gogh- Katja schuurman onderzoekt zijn moord duurt 55 minuten.

De inval van het OM bij Nekschot is wel het toppunt van een Misselijke Grap! In 2005 werd bij het Meldpunt Discriminatie aangifte tegen Nekschot gedaan. Hij zou moslims hebben beledigd en hebben aangezet tot haat. Wat een verkapte vorm van discriminatie! Zijn spotprenten waren immers niet alleen gericht tegen moslims, maar ook tegen Christenen, politici, de Christelijke religie, het Jodendom en religie in het algemeen, zelfs tegen de koningin! Is dat geen majesteitsschennis? Natuurlijk niet. Nekschot drijft immers systematisch de spot met de huidige verwevenheid van religie en politiek. Zijn motto is: Lachen is halal!

Het OM vindt echter van niet. Onder leiding van mr. Paul Velleman heeft de recherche alle spotprenten onderzocht en er 8 verboden verklaard. Minstens twee van deze tekeningen staan in het boek ‘Misselijke Grappen’, dat reeds in 2006 verscheen. Omdat Nekschot niet publiceerde onder zijn eigen naam (maar wel op een door hem betaalde website), heeft men hem gearresteerd om zijn ware identiteit te achterhalen, zo verklaarde het OM. Toen het OM na drie jaar onderzoek begon te vermoeden wie er schuilging achter Nekschot, is er een inval gedaan, zo verklaarde minister Hirsch Ballin. De arrestatie, de verhoren, het doorzoeken van zijn huis en zijn computer waren nodig om de ware identiteit van deze cartoonist definitief vast te stellen. Het is wel een zware klus: het bestrijden van misdunk!

Het OM schrijft: Van acht cartoons is het OM echter van mening dat de grenzen zijn overschreden. Ze zijn daarmee strafbaar volgens artikelen 137c (discriminatie) en mogelijk 137d (aanzetten tot haat of geweld) van het Wetboek van Strafrecht. De cartoons zijn inmiddels van het internet verwijderd. Het onderzoek loopt nog. Na afronding van het onderzoek zal een beslissing worden genomen over de afdoening van de zaak.
Wat een gotspe! De mening van het OM doet volstrekt niet ter zake. Het OM heeft slechts het recht om over te gaan tot vervolging. De rechter behoort te bepalen of er sprake is van een strafbaar feit. Het OM heeft ook niet het recht om de publicatie te verbieden, terwijl dat door pure intimidatie nu toch is bereikt.

Uiteraard vindt heel weldenkend Nederland, dat dit links en rechts te ver gaat! Bloggers schreven er onmiddellijk schande van. Toen het nieuws wat breder bekend raakte, keerden ook actualiteitenrubrieken zich tegen dit machtsvertoon. Een mooie uitzending vond ik die van NOVA, op 16 mei. Politici vroegen zich af hoe dit mogelijk was en kranten publiceerden interviews met Nekschot. De Stichting Pers en Prent noemde de arrestatie een fout signaal. Zelfs zou ik liever spreken van een signaal van fout! Heel erg fout!

Intussen hebben de fans van Nekschot de verboden vruchten verzameld. Dit weekend verscheen de ene YouTube na de andere met cartoons van Nekschot. Volgens artikel 137 e van het Wetboek van Strafrecht is ook het openbaar maken en verspreiden van discriminerende uitlatingen strafbaar. Enjoy!

Op zoek naar de achtergrond van dit schandaal, stuitte ik ook op een website met een filmpje over de Islam. Alle vooroordelen tegen moslims worden daarin wanstaltig uitvergroot. Daarbij vergeleken is Fitna braaf en Submission kuis. Het filmpje is gemaakt door het David Horrowitz Freedom Centre. Wie voelt zich geroepen om aangifte te doen tegen deze haatpropaganda? Want dit is niet om te lachen en zeker niet halal! Tot zover het failliet van het opsporingsbeleid van het OM.

De VPRO zond op vrijdagavond een reportage uit, die op dat moment toevallig hoogst actueel bleek. In de jaren ’60 en ’70 dreef een jonge cartoonist al even openlijk de spot met de bekrompen religieuze en seksuele moraal. Hij noemde zich Willem en ook tegen hem werd aangifte gedaan. Hij beledigde geen moslims, want die waren er toen nog niet. Zijn pijlen waren gericht op de Rooms Katholieken en natuurlijk op de Koningin. Hij heeft niet alleen alle processen, maar ook heel veel prijzen gewonnen. Tegenwoordig is hij het stralende bewijs van een lang en gelukkig leven. We wensen Gregorius Nekschot hetzelfde toe!

Het uur van de Wolf: De Koele Woede van Bernhard Holtrop duurt een uur.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

8 Reacties op “Een misselijke grap van Justitie”

 • John:

  Scherpe analyse, Bou. De beschuldiging van het OM dat deze cartoons ‘haatzaaiend’ zouden zijn, is werkelijk totaal bezopen. Als ik zo’n plaatje zie, schiet ik de lach. De ene keer wat uitbundiger dan de andere, dat is waar, maar het gaat erom dat een cartoon bij mensen die de cartoon waarderen juist positieve gevoelens losmaken. Voor zover zo’n plaatje negatieve gevoelens opwekt, zijn die gericht op de cartoonist zelf – en waarschijnlijk afkomstig van een fundamentalistische moslim, dan wel een CDA-lid van de afdeling Sint Biggenklooster.

  Wat ironisch genoeg wél haat zou kunnen opwekken, is het optreden van politie en justitie in deze zaak: het gaat niet aan om een cartoonist met een belachelijke, intimiderende overmacht van 10 man thuis te komen overrompelen. Dat zijn methoden waar onze Oosterburen in de periode ’33-’45 patent op hadden en die tot op heden nog voortleven in een klein aantal communistische reservaten. De afkeer van dit soort totalitaire praktijken bij de Nederlandse bevolking is (gelukkig nog altijd) groot – heel groot. Lees er de duizenden reacties op tientallen websites maar op na.

  Deze ‘haat’ geldt uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijke politie- en justitiemensen zelf, maar ook de verantwoordelijke minister, Hirsch Ballin, die hier wel duidelijk een stevige vinger in de pap lijkt te hebben gehad (hopelijk wordt morgen in het debat méér duidelijk over zijn rol – al zal hij wel weer liegen en draaien, zoals een volleerd CDA’er betaamt) en de onvrede richt zich zeker ook tegen al die lichtgeraakte gelovigen met hun eeuwige gezeur om niets, de gelovigen die Hirsch Ballin nu juist zegt te willen ‘beschemen’.

  Sinds het uiteenvallen van de paarse coalitie, wordt het justitiedepartement enkel nog bevolkt door godsdienstwaanzinnige gekken, die al enkele jaren proberen de Wet op de godslastering niet alleen af te stoffen, maar zelfs aan te scherpen. Alsof daar ook maar iemand op zit te wachten… Ja enkele fanatieke moslims misschien, plus wat CDA-dependances in de Bible Belt. Maar om dit relatief kleine, verdraagzame clubje hardliners ter wille te zijn, gaan we toch niet een van de kroonjuwelen van onze rechtsstaat – de vrijheid van meningsuiting – zo maar bij het grofvuil zetten? Een minister die zulks zelfs maar overweegt zou al een motie van wantrouwen aan zijn broek moeten krijgen. Laat staan een minister die keer op keer – tegen de wens van de Kamer in – weer met nieuwe smoesje komt om op slinkse wijze zijn zin door te drijven en de Nederlandse bevolking op te zadelen met een wet die ons tot de volstrekte risée van de beschaafde wereld zal maken. De vraag is zelfs of we met een dergelijke inperking van de vrijheid van meningsuiting nog wel tot die beschaafde wereld behoren.

  Ik schaam me diep voor deze regering en mag hopen dat de PvdA morgen in het debat eindelijk eens de rug recht houdt en deze minister (en als het even meezit deze hele onzalige coalitie van Staphorst. Mekka en Moskou) naar huis stuurt. Maar ach… de PvdA staat in de peilingen op een ‘historisch dieptepunt’ van 18 zetels. De principes zullen het dus wel weer afleggen tegen de vrees voor electoraal verlies.

 • John:

  sorry: verdraagzame moet uiteraard onverdraagzame zijn… (voorlaatste aline 7e regel van boven)

 • John, over Nekschot maak ik me op dit moment zoveel minder zorgen dan over Robert Hörchner!

 • p.s.: “ceci n’est pas un prophète” tijdens die hoax over de Deense cartoons, dat vond ik wel de mooiste!

 • Broodmix:

  Het lijkt wel alsof ik de enige ben op internet, die weet dat Gregorius Nekschot begonnen is op de website van Theo van Gogh. Ik volgde bijna een jaar de website, toen Theo nog leefde, de tevreden roker, en Gregorius Nekschot was eigenlijk DE Cartonist daar.

  Ik vind dit verband nogal belangrijk. Theo van Gogh is vermoord door een Marokkaan, dat is toch duidelijk gepubliceerd in de kranten. Het kopte zo van:
  “Theo van Gogh vermoord door een Marokkaan, Ali B. krijgt 2000 Euro betaling een week later”. Enzovoort.
  Of, “weer een lastige Protestant vermoord door de Marokkanen”.

  Kijk, Nekschot en van Gogh, dat was een team. Daar zaten nog wat andere columnisten, maar zo zag ik dat als regelmatige bezoeker. De Marokkanen en de Politie zijn twee handen op een buik, daarvoor waren ze ook geimporteerd. Paspoort voor gastarbeiders in een overbevolkt land. Wees voorzichtig, want als je de waarheid verteld, wordt je snel in elkaar getrimt in deze eens zo schone Calvinistische Republiek. Maar nu bestaan er geen Calvinisten meer in Nederland. Ik vond er nog twee in Amerika.

  Nederland slaapt nogal.
  Dit vertelde mij onlangs een Marokkaan. Ik wist dat al, maar het verschil tussen mij en die Marokkaan is, dat die Marokkaan die wetenschap gebruikt om er misbruik van te maken, terwijl ik een wekker probeer uit te vinden.

  Ik bekeek dat eerste Nekschot filmpje, waar Lubbers en Hirsch Ballin genoemt worden, hierboven. Maar de Youtube producent vergeet te vermelden, dat Hirsch Ballin en Ruud Lubbers Rooms Katholiek zijn. Van Lubbers weet ik dat ie Opus Dei is, en dus moet ik vermoeden, dat ook Hirsch Ballin nauwe contacten onderhoudt met de Hogere Clerus van de Rooms Katholieke Kerk. De gevaarlijkste sekte op deze planeet, gevaarlijker dan Islam.
  Inderdaad, Pim Fortuyn was ook een slapende Nederlander.

  Hoe Katholiek is onze regering eigenlijk?
  Een voorbeeld:
  http://www.janmarijnissen.nl/2006/10/25/met-rosenmoller-in-assisi/
  Assisi is de geboorteplaats van Sint Franciscus, de oprichter van de Franciscanen orde. Deze hadden de leiding over de Heilige Inquisitie, samen met de Dominicanen, voor dat de Jezuïeten deze taak kregen toebedeeld halverwege de 16de eeuw.

  Jezuïeten zijn wat slimmer.
  Dat is wel te merken.

  In ieder gaval, in de 16de eeuw kregen we hier de Bloedraad van Hertog Alva op bezoek. Naar schatting zijn 100.000 Nederlanders op pijnlijke wijze vermoord, vooral door Franciscanen en Dominicanen. De martelaren van Gorkum waren grotendeels van deze twee ordes. En naar deze vuile hypocriete papen gaan Jan Marijnissen en Paul Rosenmuller een bedevaart houden?

  Een maat van mij zag Rosenmuller eens rondrijden in een Jaguar, terwijl die op Politieke Partijen vertelde, dat ie altijd met de trein ging. Vuile leugens van het ECO terroristisch netwerk, want plantaardige diesel bestond eerder dan diesel uit aardolie. Rosenmuller komt van de schatrijke Katholieke Familie van Vroom en Dreesman.

  En waar blijft dat adres van Vellemans!!!

 • Mijn mening over de film van Katja Schuurman is dit:
  De “Overheid”, is de opdrachtgever. En daar mee bedoel ik het Concordat van Koning Willem 1 met de Congregatie van de Voortplaning des Geloofs uit 1827, 3 jaar voor de Belgische Opstand.
  http://concordatwatch.eu/showsite.php?org_id=2151
  Deze Prefect heette destijds Maurus Cappellari. De huidige Prefect heet William Levada, een Kardinaal uit San Francisco. De voorganger van mgr. Levada is Kardinaal Ratzinger, de huidige Paus.

  Wat is het doel van deze Congregatie?
  Welnu, volgens een overloper, is de “Congregation of the Propagation of the Faith” de huidige naam van de Heilige Inquisitie. Officieel is de Heilige Inquisitie gestopt in 1830, dat is dus op het moment dat de Belgische opstand begon. Voor zover ik tot nu toe begreep, was deze activiteit destijds slechts officieel bezig in Peru, waar ze dan ook een Martel Museum hebben, net als in Amsterdam.

  Wie zou die martel werktuigen uit Amsterdam toch gebruikt hebben? De Spanjaarden? Dat is waar, als de Beeldenstorm in 1566 een aanval was op een Spaans overheids gebouw. Hmmm. Dus de leugens in de geschiedenis beginnen boven water te komen. Misschien kan ik die wekker vandaag nog bouwen dan.

  Okee.
  Dat de Congregatie van de Voortplanting des Geloofs, waarmee Koning Willem 1 voor een Belgische Opstand tekende (Een koning die zijn eigen land gaat verraden?), dezelfde justiciële organistatie is als die der Heilige Inquisitie wordt vermeld door Alberto Rivera deze film
  http://video.google.com/videoplay?docid=5730251808212460790
  Ik zal em ook als website plakken, want de film is nogal belangrijk. Deze infiltratie van kerken is namelijk vandaag ook in Nederland bezig, ik heb ze zelf bezig gezien in bijna elk kerkje dat ik bezocht. Als je eenmaal de Jezuïeten Orde wat bestudeerd, leer je ze ook op te sporen. Ik bedoel, een homo tussen fundamentalistische christenen? En zo zijn er meer manieren om te ontdekken of zo’n kerkje geinfiltreerd is.

  Volgens Rooms Katholieke websites in Nederland die ik onderzoek op informatie omtrent dergelijke feiten uit de geschiedenis, is in zekere zin het einde van de 80-jarige oorlog, de uiteindelijke overwinning van de Rooms Katholieke Predikanten.

  Nouja, kon elke Nederlander de film van Jim Arrabito maar zien. Die mensen spreken de waarheid. Ik ben bezig met nederlandse ondertiteling, maar dat is niet echt mijn vak, ik heb nu een kwart vertaald.

  Alberto verteld ook in de film, dat ook de politiek wordt geïnfiltreerd, en dat hij in zijn functie de beschikking en mede verantwoordelijkheid had over verschillenede Rooms Katholieke militante ordes. Omdat ik wat Rooms Katholieke Familie heb, weet ik dat de meeste mannen onder katholieken wel tot een of andere ridder orde behoren. Ik bedoel, ze zijn erg goed georganiseerd, en de papen onderaan, weten niets van de georganiseerde genocides en infiltraties door de top. Een Kardinaal is een Prins van een land, een land dat onderdeel is van het Keizerrijk van het Vatikaan.

  Het woord “Eucumene” wordt al gebruikt sedert de 5de eeuw na Christus als infiltratie instrument. Vandaag houden alle kerken Eucumene, onder verschillende vormen van omkoperij of dwang. Alberto Rivera verteld hier ook meer over in de Cartoons die hij liet tekenen, voordat die vermoord werd door zijn voormalige holmaten.
  http://www.chick.com/reading/comics/0112/albertoindex.asp

 • Beste Broodmix, deze column gaat over cartoons en over Nekschot.
  Je schrijft: “Het lijkt wel alsof ik de enige ben op internet, die weet dat Gregorius Nekschot begonnen is op de website van Theo van Gogh.” Dat lijkt me niet. Het is een feit van algemene bekendheid!

  De Rooms Katholieke Kerk is nog altijd een politieke machtsfactor, daar heb je gelijk in. Maar bij Alberto Rivera barst ik al na twee minuten in schaterlachen uit! Een gelovige die het geloof bestrijdt… Daar ga ik geen twee uur naar kijken.

  Heb even een link naar een verzameling verboden cartoons, dan zul je zien dat niet alleen de Katholieken lijden aan een ernstig gebrek aan gevoel voor humor.

 • mr. drs. BOU:

  Bijna twee jaar na dato komt Nekschot weer in het nieuws.

  Het gerechtelijk vooronderzoek naar de cartoonist die schuilgaat achter pseudoniem Gregorius Nekschot, is vrijwel klaar. Daarna beslist het OM of Nekschot, die bijna twee jaar geleden door tien man van zijn bed werd gelicht en een nacht werd vastgezet, wordt vervolgd voor groepsbelediging, discriminatie en aanzetten tot haat tegen moslims en allochtonen. Het is ‘geen kwestie van maanden’ eer dat besluit valt, zegt een woordvoerder van het OM.

  Overigens zijn alle YouTubes met zijn cartoons verwijderd wegens schending van de gebruiksvoorwaarden. Voor zijn Misselijke Grappen kan men nog wel terecht op zijn weblog. 😉

Laat een reactie achter

Recente reacties