Archief
Artikelen

Op maandag 1 oktober is Robert Hörchner door Justitie ingesloten om op transport te worden gesteld naar Polen. Vlak voor hij zich meldde bij de Rechtbank van Amsterdam op de Parnassusweg, stond hij een interview af aan de Sociale Databank Nederland.

Op zijn website heeft Hörchner een verklaring achtergelaten. Daaruit blijkt dat Officier van justitie Teeuwes de J., die de leiding had over het rechercheteam Brabant-Noord in de xtc-zaak tegen Hörchner, in mei 2000 eveneens de leiding had in een onderzoek naar een hennepkwekerij in Osielsko te Polen. Janusz U., een ex-zakenpartner van Hörchner, was een van de hoofdverdachten. De sterkste band tussen de xtc-xaak en de Poolse hennepplantage lijkt echter, dat O.v.J. Teeuwes de J. in beide onderzoeken de leiding had. Dat blijkt duidelijk uit de volgorde der gebeurtenissen.

Hörchner werd eind januari 2000 gearresteerd, nadat er eind 1999 een xtc-bende was afgeluisterd door de politie. In december 2001 deden de Hörchners aangifte tegen André van R., een rechercheur van politie Brabant-Noord, wegens een tendentieus verslag van een telefoontap van 12 november 1999. Het valse tapverslag werd door het OM ingebracht als bewijs in de xtc-zaak, maar zowel de Rechtbank als het Hof verwierpen dit bewijs. Hörchner werd in september 2002 vrijgesproken door de Rechtbank en in mei 2003 door het Hof.

Op de zitting van de rechtbank in september 2002 probeerde O.v.J. Teeuwes de J. bij verrassing een Pools verzoek tot rechtshulp in te brengen, dat dateerde van 7 maart 2001. Daarin wordt Hörchner betrokken bij die hennepplantage in Osielsko. Toen het niet lukte om hem daarmee alsnog verdacht te maken, heeft het OM met dit rechtshulpverzoek jarenlang niets meer gedaan, evenmin als hun Poolse collega’s.

Het vervalsen van een tapverslag is uiteraard onrechtmatig. Begin 2005 spande Hörchner daarom een civiele procedure aan tegen de Staat, op grond van schade onrechtmatige daad. O.v.J. Teeuwes de J. heeft daarop het Poolse verzoek tot rechtshulp doorgespeeld aan de landsadvocaat, mr. F.W. Bleichrodt, die het op 27 juli 2005 bijsloot in zijn Conclusie van Antwoord aan Hörchner.

Op 23 augustus 2006 deden de Hörchners aangifte bij Interne Zaken van politie Midden en West Brabant tegen O.v.J. Teeuwes de J. en diverse andere rechercheurs van politie Brabant-Noord, wegens het plegen van strafbare feiten in het onderzoek naar die xtc-zaak.

Het Poolse verzoek tot rechtshulp uit maart 2001 werd op 19 maart 2007 plotseling omgezet in een Europees arrestatiebevel, dit op verdenking van betrokkenheid van Hörchner bij die hennepkwekerij in Osielsko op 17 juli 1999. Hoewel uit zijn bankafschriften blijkt dat Hörchner zich op 17 juli 1999 niet in Polen bevond, maar in Nederland, luidt de Europese regel, gesteund door de Nederlandse wet, dat iemand dan toch moet worden uitgeleverd.

Op 22 mei 2007 was het de Hörchners na jaren van procederen gelukt om een kopie van de geluidsopname van het tapverslag van 12 november 1999 te bemachtigen. Het werd volgens Hörchner door het College van Procureurs-generaal met de grootst mogelijke tegenzin aan hem en zijn partner afgegeven. Er lopen nu drie onafhankelijke onderzoeken naar die tap. Terwijl Hörchner nog wacht op het definitieve bewijs dat er met het tapverslag geknoeid is, moest hij opeens naar Polen. Uiteraard heeft hij geprobeerd om dat aan te vechten.

Op 8 juni 2007 besloot de Amsterdamse rechtbank in een tussenvonnis, dat het Poolse overleveringsverzoek zó onduidelijk was, dat men eerst nadere en meer concrete informatie bij de Poolse autoriteiten wilde opvragen. De Poolse autoriteiten beantwoordden de vragen niet, maar kwamen met nog meer vage aantijgingen. Toch werd de overlevering op 10 juli 2007 toegewezen. Twee van de drie rechters die het gunstige tussenvonnis hadden gewezen, waaronder de voorzitter, waren vervangen. Van de twee ‘wisselrechters’ bleek de voorzitster van deze wisselrechtbank, mr. drs. A.A. Spoel, kort geleden nog te hebben gewerkt voor de Landsadvocaat. Op 3 september 2007 is daarover een klacht ingediend bij de Hoge Raad.

Zo zit Hörchner nu alwéér in de gevangenis, ditmaal om te worden uitgeleverd aan Polen. Groep Zuid doet intussen zijn uiterste best om Hörchner hier te houden en Sylvia Videler is bezig om een steungroep voor hem op te richten. Wie graag iets wil doen voor Robert en Annelies Hörchner, kan mailen naar Sylvia: videl049@wxs.nl

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

3 Reacties op “Hörchner en de Staat der Nederlanden”

Laat een reactie achter