Archief
Artikelen

illustratie: Hüseyin Baybasin

De aangifte van Baybasin tegen Demmink is voor een groot deel gebaseerd op een Turks “Aanvullend Rapport” van januari 2007. Het zou een soort uittreksel zijn van een zeer uitgebreid Turks overheidsrapport van 10 december 2006. Het uitgebreide rapport beschrijft en analyseert de rol van de Turkse staat en Turkse overheidsfunctionarissen in de internationale drugssmokkel tot eind jaren ’90. Het “Aanvullende Rapport” is toegespitst op de manier waarop de strafzaak tegen Baybasin in elkaar gezet is via een complot tussen Turkse “belanghebbende kringen” en Nederlandse, Duitse en Engelse functionarissen van justitie en politie.

Na het Susurluk-ongeval in november ’96, waardoor de connecties tussen de maffia en de politiek aan het licht kwamen, werd er in Turkije een onderzoek gestart, waarvan nu een rapport bestaat, dat echter nog niet openbaar is. De aangifte zegt: “Gezien de in het rapport beschreven wijze van onderzoek, de kennelijk vrije toegang tot (alle bronnen van) Turkse geheime diensten en de mogelijkheid om Turkse overheidsfunctionarissen te ondervragen, alsmede gezien de “opdracht” aan:
1. het Hoofd van de Generale Staf;
2. de Hoofdcommissaris van politie;
3. de Procureur-Generaal van de Hoge Raad;
4. het Ministerie van Justitie,
om ter zake het nodige te ondernemen, moet worden aangenomen dat dit rapport afkomstig is van het hoogste niveau van de Turkse staat.”

In het Aanvullende Rapport staat volgens de aangifte dat de onderzoekers de zaak Baybasin tot in de details hebben onderzocht. Zij hebben in Turkije, maar ook in Nederland, Duitsland en Engeland onder meer gesproken met vele politiemensen, geheime-dienstfunctionarissen en justitiële ambtenaren en magistraten. Ze hebben de dossiers over Baybasin gelezen, met alle notities van Turkse, Engelse, Duitse en Nederlandse functionarissen. Dit alles heeft ervoor gezorgd “dat wij stuitende feiten hebben ontdekt. Wij zijn erachter gekomen dat de zaak Baybasin geen juridische kwestie is, maar dat het hier gaat om een complot”. De kwestie wordt “een aaneenschakeling van grove schandalen” genoemd, waarvoor met name het Nederlandse Openbaar Ministerie verantwoordelijk wordt gehouden.

Het rapport noemt het een “feit van algemene bekendheid”, dat de handel in verdovende middelen wordt geleid door “belanghebbende kringen” waarin zich ook diverse ambtenaren bevinden. Baybasin maakte omstreeks 1995 deze connectie van de Turkse overheid met de internationale drugssmokkel bekend. Denkend aan de IRT-affaire, kan men zich voorstellen dat dit ook in Nederland niet bij iedereen in goede aarde viel. Grote partijen drugs, waaronder tonnen heroïne, werden hier immers geïmporteerd onder het toeziend oog van douane en politie, dit op bevel van officieren van justitie…

Baybasin bemiddelde echter ook tussen Turkije en de PKK. Het Aanvullend Rapport zegt: “De relatie tussen de Baybasins en de PKK bestaat uit de contacten die Hüseyin Baybasin in de jaren 1996, 1997, 1998 heeft gelegd. Baybasin heeft toen, terwijl hij in Nederland was, op verzoek van de militaire autoriteiten in Turkije contact opgenomen met Abdullah Öcalan, en heeft bemiddeld in de besprekingen om te komen tot een onvoorwaardelijke wapenstilstand van de organisatie en de overkomst van Öcalan rechtstreeks naar Turkije.”

Vervolgens beschrijft het Aanvullend Rapport hoe dit vredesplan werd getorpedeerd door “belanghebbende kringen”, met als conclusie: “Hüseyin Baybasin is gestraft omdat hij bij deze besprekingen heeft bemiddeld. Hij is korte tijd voordat Öcalan Syrië heeft verlaten in maart 1998 gearresteerd. De details van dit proces bevinden zich in de archieven van ons land. Baybasin heeft met de belangen van ons land voor ogen bemiddeld bij besprekingen die tot doel hadden ons land te verlossen van de ellende van de terreur die over het land is gekomen. Hij is gewoon afgestraft door belanghebbende kringen die bang waren dat zij als dit plan zou worden uitgevoerd, het internationale drugsverkeer niet meer onder hun controle zouden kunnen houden. De behandelingen waaraan hij in de jaren na 1998 in de gevangenis is blootgesteld, zijn een blijk van deze op hem genomen wraak.”

In het “oriënterend onderzoek” naar Demmink heeft het OM het Aanvullend Rapport niet opgevraagd bij de Turkse autoriteiten, hoewel de advocaten van Baybasin daar herhaaldelijk schriftelijk om verzochten. Het OM suggereerde ten slotte dat dit Rapport een vervalsing is. Baybasin en zijn advocaten worden aldus impliciet beschuldigd van valsheid in geschrifte. Dat is een belediging, tenzij het OM kan bewijzen dat het Rapport inderdaad een vervalsing is. Gezien de inhoud, waarin o.a. het OM verantwoordelijk wordt gehouden voor “een aaneenschakeling van grove schandalen”, lijkt het van groot belang dat dit Rapport wordt opgevraagd. Maar als het Rapport echt is, dan zal het OM er niet om vragen. Zij steken dan immers hun eigen hals in de strop!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

3 Reacties op “Het Aanvullende Rapport: drugs en corruptie”

 • Dick:

  belediging!
  Aangifte doen, maar ik denk dat de politie geen thuis geeft.
  Kan dat Kloppen?
  Als er al een art 12 zaak loopt op het hoogste nineau, maar dat nog even kan gaan duren.
  Kan een aangifte de boel onder druk zetten?
  Waar moet dat dan ingedient worden?

  Als er een aangifte is, seponeren ze het weer, is te verwachten.

  Opnieuw een art 12, maar dat zal ook lang gaan duren.

  Ook het OM hoeft niet mee te werken aan de eigen veroordeling, lijkt wel. Klopt dat?

  De reorganisatie van het OM door Winni Sorgdrager, heeft dat nog veranderingen gegeven op dit punt?

 • Beste Dick, belediging is een klacht-delict. De enige die daarvan aangifte kan doen, is de beledigde partij.
  Waar het mij om gaat, is dat het OM liever overgaat tot beledigen, dan dat ze het rapport opvragen.
  Het OM is geen persoon, maar een instantie. Als deze instantie nu alleen nog maar bestaat uit personen die niet meewerken aan hun eigen veroordeling, oftewel niets doen omdat het boeven zijn, dan is het wel erg droevig gesteld met het Nederlandse recht!

  Die reorganisatie door Winnie Sorgdrager had voornamelijk te maken met het feit dat de Procureurs Generaal in ieder district een eigen beleid voerden. Het was zaak om het beleid te centraliseren, maar dit leidde tot een grote macht van de Super PG. De eerste Super was Arthur Docters van Leeuwen, de huidige Super is Harm Brouwer. Hij is in uiterste instantie verantwoordelijk voor het al dan niet vervolgen van Joris Demmink. Of Brouwer ook bezig is om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling, dat weten we niet.

  Ik vermoed dat de IRT-affaire een grote invloed heeft op de huidige problemen. Maar die zaak is ingewikkeld en ik ben me nog aan het inlezen. De kwestie Baybasin-Demmink gaat echter niet zozeer over pedo-seks, als wel over heroïne en de winsten die worden witgewassen. De seks dient slechts om elkaar te kunnen chanteren…

 • […] was van een complot van deze rechtse politici, politieambtenaren en criminelen. Daarvan werd een Aanvullend Rapport opgesteld, dat door Langendoen wordt aangeduid als het “EK Rappor”. Hier volgen de […]

Laat een reactie achter

Recente reacties